Kontakt Rosenfestivalens sekretariat

Vestre Havnevej 9B
5400 Bogense

E-mail: info@rosenfestival.dk
Rosenfestival Leder
Jette Kærgaard
Telefon: 40 43 48 85
Mail: leder@rosenfestival.dk

Formand Finn Jensen, Grønløkke Planteskole, Huggetvej 94, 5400 Bogense

www.gronlokke.dk 64811162 – 40152362

Sponsorater

Finn Jensen, fuj@jensen.mail.dk tlf. 20428059

Cvr. nummer : 35156488

Bankforbindelse:
Nordfyns Bank reg. nr. 6860 1127308