Komtesserne af Rosenborg åbner Rosenfestivalen lørdag d. 7. august

Rosenfestivalen åbnes lørdag d. 7. august af Caroline, Camilla og Feodora af Rosenborg. De er æresgæster i byen.
Ved Manneken Pis forestår Komtesserne af Rosenborg en rosendåb. En skøn hvid rose døbes ”Komtessen af Rosenborg”.
Rosen er forædlet af rosenforædler Rosa Eskelund og køb efterfølgende købes til festivalen.