Kontakt Rosenfestivalens sekretariat

Vestre Havnevej 9B
5400 Bogense

E-mail: info@rosenfestival.dk
Rosenfestival Leder
Jette Kærgaard
Telefon: 40 43 48 85
Mail: leder@rosenfestival.dk

Bankforbindelse:
Nordfyns Bank reg. nr. 6860 1127308